Приходи/Разходи

МЕСЕЦ ДАРЕНИЯ НА ВЯРВАЩИ РАЗХОДИ
Mарт 50 евро Наем на зала - 72 евро , транспорт + дарове за приношение + свещи – 55 евро
Април 47,50 евро Наем на зала - 72 евро , транспорт + дарове за приношение + свещи – 55 евро
Май 125 евро Наем на зала - 72 евро , транспорт + дарове за приношение + свещи – 55 евро , пренощуване(Възкресни богослужения) – 57 евро
Юни 63 евро Наем на зала - 72 евро , транспорт + дарове за приношение + свещи – 55 евро
Август 46,40 евро Наем на зала - 72 евро , транспорт + дарове за приношение + свещи – 55 евро
Септември 52 евро Наем на зала - 72 евро , транспорт + дарове за приношение + свещи – 55 евро
Октомври 62 евро Наем на зала - 72 евро , транспорт + дарове за приношение + свещи – 55 евро
Декември 66,40 евро Наем на зала - 72 евро , транспорт + дарове за приношение + свещи – 55 еврo
Общо 2013г. 512,3 евро 1073 евро