Молитви

Молитва към Светия Дух

Царю небесни, Утешителю, Дух на истината,
Който си навсякъде и всичко изпълваш,
Съкровище на благата и Подателю на живота,
дойди и се всели в нас,
очисти ни от всяка сквернота и спаси,
Благий, душите ни.

Вечерна молитва

Господи, Боже наш, като благ и човеколюбив,
прости ми каквото съгреших тоя ден с думи, дела и помисъл.
Дарувай ми мирен и спокоен сън.
Прати Твоя Ангел-пазител да ни закриля и пази от всяко зло,
защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе Отца,
Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и
всякога и во веки веков. Амин!

Молитва след учение

Благодарим Ти, Създателю наш, задето ни удостои с Твоята благодат, за да внимаваме в учението.
Благослови нашите наставници, родители и учители, които ни ръководят в познание на доброто, като ни дадеш сила и здраве, за да продължим това учение. Амин!

Молитва преди учение

Преблагий Господи! Изпрати ни благодатта на Светия Твой Дух, Който дарява и укрепява нашите духовни сили, за да можем, като слушаме преподаваното ни учение, да пораснем за слава на Тебе, нашия Създател, за утеха на нашите родители, и за полза на Църквата и Отечеството. Амин!

Христос възкръсна , деца!

Христос възкресе от мъртвите, със смърт смъртта победи и на тия, които са в гробовете, живот подари.
(Тропар на Възкресение Христово)

Възхвална песен към пресвета Богородица

Богородице Дево, радвай се!
Благодатна Марио, Господ е с тебе!
Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба, защото ти роди Спасителя на нашите души.

Молитва преди обяд

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин!
Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия;
защото Твое е Царството, и силата и славата во веки. Амин!

Молитва за родителите и ближните

Спаси, Господи, и помилуй моите родители, братя и сестри, сродниците ми по плът, всички близки от моя род и приятелите ми, и им дарувай всички земни и небесни Твои блага. Амин!

Молитва преди Свето Причастие

Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог, Който дойде в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз.
Вярвам още, че това е самото пречисто Твое Тяло и това е самата драгоценна Твоя Кръв.
Затова се моля на Тебе: помилуй ме и ми прости съгрешенията, волни и неволни, извършени с думи или дело, съзнателни или несъзнателни, и удостой ме неосъдително да се причастя с пречистите Твои тайни за опрощение на греховете и за вечен живот. Амин!

Христос възкръсна , деца!

Христос възкресе от мъртвите, със смърт смъртта победи и на тия, които са в гробовете, живот подари.
(Тропар на Възкресение Христово)

Молитва към Ангела-хранител

Яви се към мене милосърден, свети ангеле Господен, пазителю мой, и не се отделяй от мене, но просвети ме с неприкосновената светлина и ме направи достоен за небесното царство.Амин.

Молитва към Света Троица

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас. Пресвета Троице, помилуй нас;
Господи очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни;
Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.

Богородичен химн

Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винагиблаженна, пренепорочна и майка на нашия Бог.
По-чтима от херувимите и несравнимо по-славна от серафимите.
Нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем.

Утренна молитва

Боже, благодаря Ти, че ме запази така милостиво и през тая нощ.
Помогни ми да не Те наскърбя с някакъв грях и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и спасително за мене. Амин!

Молитва преди вечеря

Ядат бедните и ще се наситят,ще възхвалят Господа, които Го търсят и ще бъдат живи сърцата им во веки.Амин.

Молитва след ядене

Благодарим Ти, Христе Боже наш, че ни насити, с Твоите земни блага. Не ни лишавай и от небесното Си царство. Амин!