Молитви

Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети Твоето име;

да дойде Твоето царство;

да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята;

насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни,

както и ние прощаваме на длъжниците си;

и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия.