Никео-Цариградски символ на вярата

 1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо.
 2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало;
 3. Който заради нас човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Светия Дух и Дева Мария, и стана човек;
 4. И бе разпнат за нас при Пилат Понтийски, и страда, и бе погребан;
 5. И възкръсна в третия ден, според Писанията;
 6. И се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца;
 7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
 8. И в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
 9. В една, света, съборна и апостолска Църква.
 10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
 11. Чакам възкресение на мъртвите
 12. И живот в бъдещия век! Амин.